Polodej Construction Company

تاسیس ۱۳۶۳

برج مراقبت فرودگاه ابوموسي و سازه هاي جنبي


20توضیحات عمومی شرح :ساخت برج مراقبت و ساختمان پشتیبانی
کارفرما :وزارت راه و ترابری
تاریخ اتمام :۱۳۸۰

مکان پروژهایران –ابوموسی- هرمزگان

شما اینجا هستید: پروژه ها پروژه های اجرا شده برج مراقبت فرودگاه ابوموسي و سازه هاي جنبي