Polodej Construction Company

تاسیس ۱۳۶۳

پروژه احداث پل دائمي سد و نيروگاه گتوند عليا


28توضیحات عمومی شرح :پل بتونی با دهانه ۹۰ متری
کارفرما :وزارت نیرو
تاریخ اتمام :۱۳۸۲

مکان پروژهایران –گتوند- خوزستان

شما اینجا هستید: پروژه ها پروژه های اجرا شده پروژه احداث پل دائمي سد و نيروگاه گتوند عليا