Polodej Construction Company

تاسیس ۱۳۶۳

نیروگاه هیدرولیکی سد درودزن


4توضیحات عمومی شرح :ساخت بنای نیروگاه در ۱۴متری زیر سطح آب
کارفرما :سازمان آب منظقه‌ای فارس
تاریخ اتمام :۱۳۶۷

مکان پروژهایران –قزوین–قزوین

شما اینجا هستید: پروژه ها پروژه های اجرا شده نیروگاه هیدرولیکی سد درودزن